Anvendelig Kunstig Intelligens
Mikalsen AI
Våre prosjekter
Sluttbruker i fokus

Anvendelig
Kunstig Intelligens

Med erfaring fra vårt søsterselskap (Mikalsen Utvikling) innen markedsføring, har vårt fokus skiftet mot anvendelig kunstig intelligens for ulike bransjer i Norge.

Portefølje
Våre prosjekter

Kunstig Intelligens for regnskap

Prosjektet avventer lansering

Prosjektet avventer lansering

menneskene

Hvem møter du hos oss

André Mikalsen
Gründer